wikipuan

Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Nükleer Tıp TUS Taban Puanları 2023/1. Dönem

Nükleer Tıp TUS Taban Puanları 2023/1. Dönem

Nükleer Tıp TUS Taban Puanları 2023/1. Dönem


Nükleer Tıp TUS Taban Puanları

Nükleer tıp uzmanlığı, nükleer tıp alanında uzmanlaşmış bir tıp doktorunun sahip olduğu bir uzmanlık dalıdır. Nükleer tıp, radyoaktif maddelerin kullanılmasıyla çeşitli hastalıkların tanı ve tedavisini gerçekleştiren bir tıp dalıdır.

Nükleer tıp uzmanları, radyoaktif maddelerin vücuda verilerek hastalıklı organların veya dokuların görüntülenmesini sağlar. Bu radyoaktif maddelerin yaydığı enerjiyi algılayan özel bir kamera kullanarak vücuttaki organların fonksiyonlarını ve metabolik süreçlerini değerlendirebilirler.

Nükleer tıp uzmanları, kanser tanısı ve tedavisi, kalp damar hastalıkları, tiroid hastalıkları, kemik hastalıkları, böbrek hastalıkları ve nörolojik bozukluklar gibi birçok alanda kullanılır. Nükleer tıp teknikleri arasında sintigrafi, pozitron emisyon tomografisi (PET), tek foton emisyon bilgisayarlı tomografi (SPECT) ve radyonüklid tedavileri bulunur.

Nükleer tıp uzmanları, hastaların görüntüleme ve tedavi süreçlerini yönetir, radyoaktif maddelerin güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlar, görüntüleme sonuçlarını yorumlar ve hastaların tedavi planlarını oluşturur. Nükleer tıp uzmanları, multidisipliner bir ekip içinde çalışarak diğer tıbbi uzmanlarla işbirliği yapar ve hastaların en uygun tedaviye erişimini sağlamaya çalışır.

Nükleer tıp uzmanı olmak için tıp fakültesinden mezun olduktan sonra nükleer tıp alanında uzmanlık eğitimi almak gerekmektedir. Bu eğitim süreci, 4 yıl sürer, teorik eğitimin yanı sıra klinik deneyimleri de içerir. Uzmanlık programını tamamlayan bir doktor, nükleer tıp uzmanı olarak çalışmaya başlayabilir.

Kurum Alan Kontenjan Türü Kontenjan Yerlesen Boş Kontenjan Taban Puan Tavan Puan
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Yabancı Uyruk 1 1 0 45,79842 45,79842
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Yabancı Uyruk 1 1 0 48,84764 48,84764
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Genel 1 1 0 65,57416 65,57416
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Genel 1 1 0 66,23937 66,23937
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Genel 1 1 0 66,31823 66,31823
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Genel 1 1 0 66,46769 66,46769
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Genel 1 1 0 66,80145 66,80145
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Genel 1 1 0 67,25505 67,25505
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Genel 1 1 0 67,71808 67,71808
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Genel 1 1 0 68,19332 68,19332
Ankara Etlik Şehir Hastanesi Nükleer Tıp Genel 2 2 0 69,38284 70,77673
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Genel 1 1 0 69,80159 69,80159
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Genel 1 1 0 69,89453 69,89453
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Nükleer Tıp Genel 1 1 0 69,91901 69,91901
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Genel 1 1 0 70,71268 70,71268
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Nükleer Tıp Genel 1 1 0 71,54465 71,54465
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Nükleer Tıp Genel 1 1 0 71,56757 71,56757
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Genel 1 1 0 72,60734 72,60734
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp Genel 1 1 0 72,80082 72,80082
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Genel 1 1 0 73,55376 73,55376
Kayseri Şehir Hastanesi Nükleer Tıp Genel 1 1 0 73,83654 73,83654
Nükleer Tıp TUS baraj puanı Nükleer Tıp uzmanları ne iş yapar Nükleer Tıp TUS branş taban puanları Nükleer Tıp TUS tercih puanları Nükleer Tıp nedir? Nükleer Tıp TUS kontenjanları Nükleer Tıp TUS başarı puanları Nükleer Tıp TUS geçen dönem taban puanları Nükleer Tıp TUS taban puanları Nükleer Tıp TUS sıralama puanları Nükleer Tıp TUS yerleştirme sonuçları Nükleer Tıp TUS başarı sıralaması Nükleer Tıp TUS en düşük puanlar Nükleer Tıp TUS yerleştirme puanları
Yorum Formu
captcha