Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Kalp ve Damar Cerrahisi TUS Taban Puanları 2023/1. Dönem

Kalp ve Damar Cerrahisi TUS Taban Puanları 2023/1. Dönem

Kalp ve Damar Cerrahisi TUS Taban Puanları 2023/1. Dönem


Kalp ve damar cerrahisi, kalp, büyük damarlar ve dolaşım sistemi ile ilgili hastalıkların tanı ve tedavisini yapma uzmanlığıdır. Bu cerrahi uzmanlık dalı, kalp ve damar hastalıklarının tıbbi ve cerrahi yöntemlerle tedavisini gerçekleştirir.

Kalp ve damar cerrahisi uzmanları, çeşitli kalp hastalıkları ve damar sorunları ile ilgilenirler. Bu hastalıklar arasında koroner arter hastalığı, kalp kapak hastalıkları, kalp anevrizmaları, kalp ritim bozuklukları, konjenital kalp hastalıkları, varisler, arteriyel tıkanıklıklar ve diğer dolaşım bozuklukları yer alır.

Kalp ve damar cerrahisi uzmanları, tanı koymak, hastalığın şiddetini değerlendirmek ve uygun tedavi seçeneklerini belirlemek için tıbbi görüntüleme yöntemlerini kullanır. Bunlar arasında anjiyografi, eko-kardiyografi, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ve bilgisayarlı tomografi (BT) bulunur.

Tedavi yöntemleri arasında koroner bypass cerrahisi, anjiyoplasti, kalp kapakçığı onarımları veya değiştirmeleri, kalp pili implantasyonu, kalp anevrizmalarının cerrahi tedavisi, varis tedavisi ve diğer damar cerrahisi prosedürleri yer alır.

Kalp ve damar cerrahisi uzmanları, yüksek bir uzmanlık gerektiren bu alanda eğitim almış ve deneyim kazanmış tıbbi uzmanlardır. Hastaları değerlendirmek, tedavi planı oluşturmak ve cerrahi prosedürleri gerçekleştirmek için geniş bir bilgi ve beceri setine sahiptirler. Bu uzmanlık alanı, kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde önemli bir rol oynar ve hastaların sağlık ve yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefler.

Kalp ve Damar Cerrahisi Tıpta uzmanlık eğitim süresi 5 yıldır

Kurum Alan Kontenjan Türü Kontenjan Yerlesen Boş Kontenjan Taban Puan Tavan Puan
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 1 0 45,02479 45,02479
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Yabancı Uyruk 1 1 0 45,14803 45,14803
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 1 0 45,26422 45,26422
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Yabancı Uyruk 1 1 0 45,53161 45,53161
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 1 0 45,77649 45,77649
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 1 0 46,72216 46,72216
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 2 2 0 46,83356 50,71051
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 2 2 0 47,31794 47,85926
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Yabancı Uyruk 1 1 0 47,58188 47,58188
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 1 0 47,64169 47,64169
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 1 0 47,79231 47,79231
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 2 2 0 47,96776 48,11837
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 1 0 48,24822 48,24822
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 4 4 0 48,25414 55,0348
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 1 0 48,36441 48,36441
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 2 2 0 48,39884 48,4931
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 1 0 48,49964 48,49964
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 1 0 48,75279 48,75279
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 1 0 48,99883 48,99883
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 1 0 49,16752 49,16752
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 2 2 0 49,70555 49,72926
Mersin Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 2 2 0 49,81524 55,53043
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 1 0 49,89728 49,89728
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 2 2 0 50,22787 51,85836
İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 2 2 0 50,51008 50,88422
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 1 0 50,69802 50,69802
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 2 2 0 50,93694 51,25347
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 2 2 0 51,43382 57,72905
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 1 0 51,89143 51,89143
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 1 0 52,25255 52,25255
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 2 2 0 52,28043 52,45736
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 2 2 0 52,34332 61,40056
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 1 0 52,56597 52,56597
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 1 0 52,62843 52,62843
Konya Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 2 2 0 52,73461 54,09349
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 1 0 52,84082 52,84082
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 1 0 52,95218 52,95218
Ankara Etlik Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 5 5 0 52,98951 56,77673
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 1 0 53,01689 53,01689
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 1 0 53,24519 53,24519
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 2 2 0 53,44194 55,1388
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 1 0 54,00344 54,00344
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 1 0 54,03656 54,03656
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 1 0 54,22871 54,22871
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Yabancı Uyruk 1 1 0 54,59922 54,59922
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 2 2 0 54,68579 56,84569
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 1 0 55,04918 55,04918
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 1 0 55,09189 55,09189
Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 1 0 55,26385 55,26385
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 1 0 55,51533 55,51533
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 1 0 55,65993 55,65993
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 1 0 56,621 56,621
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 1 0 56,71866 56,71866
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Yabancı Uyruk 1 1 0 56,84801 56,84801
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 6 6 0 57,06979 66,13799
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 1 0 57,21504 57,21504
Adana Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 1 0 57,36623 57,36623
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 1 0 57,80022 57,80022
Bursa Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 1 0 57,98176 57,98176
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 2 2 0 58,23682 64,32972
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 1 0 61,04144 61,04144
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 1 0 61,61378 61,61378
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 2 2 0 61,74354 65,75498
Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 2 2 0 62,01645 62,50851
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Yabancı Uyruk 1 1 0 63,91767 63,91767
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 2 2 0 70,62669 72,01463
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) Kalp ve Damar Cerrahisi Yabancı Uyruk 1 0 1 -- --
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 0 1 -- --
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Yabancı Uyruk 1 0 1 -- --
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 0 1 -- --
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 0 1 -- --
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 0 1 -- --
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 0 1 -- --
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 0 1 -- --
Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 0 1 -- --
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Yabancı Uyruk 1 0 1 -- --
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 0 1 -- --
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Yabancı Uyruk 1 0 1 -- --
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 0 1 -- --
Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 0 1 -- --
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Yabancı Uyruk 1 0 1 -- --
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Genel 1 0 1 -- --
Kalp ve Damar Cerrahisi TUS başarı sıralaması Kalp ve Damar Cerrahisi TUS geçen dönem taban puanları Kalp ve Damar Cerrahisi TUS sıralama puanları Kalp ve Damar Cerrahisi TUS tercih puanları Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanları ne iş yapar Kalp ve Damar Cerrahisi TUS taban puanları Kalp ve Damar Cerrahisi TUS en düşük puanlar Kalp ve Damar Cerrahisi TUS branş taban puanları Kalp ve Damar Cerrahisi TUS başarı puanları Kalp ve Damar Cerrahisi TUS baraj puanı Kalp ve Damar Cerrahisi TUS yerleştirme puanları Kalp ve Damar Cerrahisi TUS yerleştirme sonuçları Kalp ve Damar Cerrahisi nedir? Kalp ve Damar Cerrahisi TUS kontenjanları
Yorum Formu
captcha

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.