wikipuan

Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Çocuk Cerrahisi TUS Taban Puanları 2023/1. Dönem

Çocuk Cerrahisi TUS Taban Puanları 2023/1. Dönem

Çocuk Cerrahisi TUS Taban Puanları 2023/1. Dönem


Çocuk Cerrahisi, çocuklarda doğuştan veya sonradan gelişen cerrahi problemlerin tanı, tedavi ve yönetiminden sorumlu tıbbi bir uzmanlık alanıdır. Bu uzmanlık dalı, çocuklarda doğumsal anomaliler, travmalar, tümörler, enfeksiyonlar ve diğer cerrahi durumları içeren geniş bir yelpazede cerrahi girişimler yapar.

Çocuk cerrahları, çocuklarda farklı organ sistemlerini etkileyen cerrahi sorunlarla ilgilenir. Bunlar arasında doğuştan kalp anomalileri, sindirim sistemi hastalıkları (fıtıklar, bağırsak tıkanıklıkları, safra kesesi hastalıkları vb.), üriner sistem hastalıkları (böbrek anomalileri, idrar yolu enfeksiyonları vb.), solunum sistemi sorunları (trakeoözefageal fistül, kistik fibrozis vb.), nörolojik bozukluklar (hidrosefali, omurilik anomalileri vb.) ve çocukluk çağı kanserleri yer alır.

Çocuk cerrahları, çocukların özel ihtiyaçlarını anlamak ve tedavi etmek için pediatrik hastalıklar ve cerrahi teknikler hakkında özel eğitim almıştır. Çocuk cerrahları, cerrahi prosedürlerin yanı sıra çocukların gelişimini, büyümesini ve iyileşmesini etkileyen faktörleri de dikkate alır.

Çocuk cerrahisi uzmanı, çocukların cerrahi tedavi gerektiren hastalıklarını tanımlar, cerrahi prosedürleri planlar ve gerçekleştirir, ameliyat sonrası bakım sağlar ve çocuğun iyileşmesini izler. Ayrıca, multidisipliner bir yaklaşım gerektiren durumlarda diğer tıbbi uzmanlarla işbirliği yapar.

Kurum Alan Kontenjan Türü Kontenjan Yerlesen Boş Kontenjan Taban Puan Tavan Puan
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Genel 4 2 2 45,17353 50,08975
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Genel 5 4 1 45,33508 56,46326
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Genel 3 3 0 45,48383 52,47433
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Genel 4 3 1 45,59508 51,99939
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Genel 2 2 0 45,82093 46,36879
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Genel 2 1 1 45,9929 45,9929
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Genel 3 3 0 46,39784 52,26388
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Genel 5 4 1 46,55673 52,71209
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Genel 1 1 0 47,45317 47,45317
Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Genel 6 6 0 47,6565 51,95437
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Genel 2 2 0 47,84924 58,26804
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Genel 3 3 0 48,10298 48,91881
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Genel 3 3 0 48,12106 50,38561
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Genel 2 2 0 48,14917 52,75654
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Genel 2 2 0 48,84706 50,1461
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Genel 3 3 0 48,94785 56,7645
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Genel 4 4 0 48,98576 54,46938
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Genel 1 1 0 49,20012 49,20012
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Genel 1 1 0 49,84313 49,84313
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Genel 3 3 0 49,87522 59,88836
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Genel 1 1 0 50,38503 50,38503
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Genel 2 2 0 50,50775 54,46342
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Yabancı Uyruk 1 1 0 50,60971 50,60971
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Genel 2 2 0 50,63934 51,72063
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Genel 1 1 0 50,6864 50,6864
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Genel 1 1 0 51,1291 51,1291
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Genel 4 4 0 51,4421 57,09942
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Genel 1 1 0 51,46086 51,46086
Konya Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Genel 1 1 0 52,33679 52,33679
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Yabancı Uyruk 1 1 0 52,38181 52,38181
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Genel 1 1 0 52,67113 52,67113
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Yabancı Uyruk 1 1 0 52,69132 52,69132
Bursa Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Genel 1 1 0 54,07214 54,07214
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Genel 1 1 0 54,99414 54,99414
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Genel 4 1 3 64,91723 64,91723
Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Genel 1 0 1 -- --
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Yabancı Uyruk 1 0 1 -- --
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Genel 2 0 2 -- --
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Yabancı Uyruk 1 0 1 -- --
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Genel 1 0 1 -- --
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Yabancı Uyruk 1 0 1 -- --
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Genel 1 0 1 -- --
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Yabancı Uyruk 1 0 1 -- --
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Yabancı Uyruk 1 0 1 -- --
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Genel 2 0 2 -- --
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Genel 2 0 2 -- --
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Yabancı Uyruk 1 0 1 -- --
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Genel 4 0 4 -- --
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Genel 4 0 4 -- --
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Genel 2 0 2 -- --
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Genel 1 0 1 -- --
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Genel 4 0 4 -- --
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Genel 3 0 3 -- --
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Yabancı Uyruk 1 0 1 -- --
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Genel 2 0 2 -- --
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Genel 1 0 1 -- --
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Genel 3 0 3 -- --
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Yabancı Uyruk 1 0 1 -- --
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Genel 2 0 2 -- --
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Yabancı Uyruk 1 0 1 -- --
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Genel 3 0 3 -- --
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Genel 4 0 4 -- --
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Genel 4 0 4 -- --
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Genel 2 0 2 -- --
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Yabancı Uyruk 1 0 1 -- --
Çocuk Cerrahisi TUS taban puanları Çocuk Cerrahisi TUS geçen dönem taban puanları Çocuk Cerrahisi uzmanları ne iş yapar Çocuk Cerrahisi TUS en düşük puanlar Çocuk Cerrahisi TUS tercih puanları Çocuk Cerrahisi TUS baraj puanı Çocuk Cerrahisi TUS başarı puanları Çocuk Cerrahisi TUS başarı sıralaması Çocuk Cerrahisi TUS sıralama puanları Çocuk Cerrahisi TUS yerleştirme sonuçları Çocuk Cerrahisi nedir? Çocuk Cerrahisi TUS kontenjanları Çocuk Cerrahisi TUS branş taban puanları Çocuk Cerrahisi TUS yerleştirme puanları
Yorum Formu
captcha