wikipuan

Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Tıbbi Patoloji TUS Taban Puanları 2023/1. Dönem

Tıbbi Patoloji TUS Taban Puanları 2023/1. Dönem

Tıbbi Patoloji TUS Taban Puanları 2023/1. Dönem


Tıbbi Patoloji TUS Taban Puanları

Tıbbi Patoloji uzmanlığı, tıp alanında bir uzmanlık dalıdır. Patoloji, hastalıkların doğasını, mekanizmasını, nedenlerini, gelişimini ve sonuçlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Tıbbi Patoloji uzmanları, hastaların dokularında ve hücrelerinde meydana gelen değişiklikleri araştırır ve hastalıkların tanısını koymak için laboratuvar testleri ve mikroskobik incelemeler yapar.

Tıbbi Patoloji uzmanları, çeşitli tıbbi durumlar hakkında bilgi sağlamak ve hastaların tedavi süreçlerine rehberlik etmek için bir dizi teknik kullanır. Bunlar arasında doku biyopsilerinin incelenmesi, organ ve doku nakilleri için donör uyumluluğunun değerlendirilmesi, kanser tanısı ve evrelendirmesi, otopsi raporları ve otopsi sonuçlarının analizi gibi çalışmalar yer alır.

Tıbbi Patoloji uzmanları, genellikle hastanelerde, laboratuvarlarda veya patoloji merkezlerinde çalışırlar. Uzmanlar, klinik doktorlarla yakın işbirliği yaparlar ve hastaların tanı ve tedavi süreçlerine katkıda bulunurlar. Patoloji sonuçları, hastalıkların doğru teşhis edilmesi ve etkili tedavi planlarının oluşturulması için önemli bir rol oynar.

Tıbbi Patoloji uzmanı olmak için, tıp fakültesinden mezun olduktan sonra patoloji eğitimi almanız gerekmektedir. Bu eğitim genellikle patolojiye odaklanan 4yıllık bir eğitim sürecidir. Eğitim sürecinin ardından tıbbi patoloji uzmanı olarak çalışmaya başlayabilirsiniz.

Kurum Alan Kontenjan Türü Kontenjan Yerlesen Boş Kontenjan Taban Puan Tavan Puan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Yabancı Uyruk 2 2 0 45,1136 54,49668
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Yabancı Uyruk 1 1 0 49,87755 49,87755
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 57,86543 57,86543
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 58,37596 58,37596
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 58,96942 58,96942
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 59,0601 59,0601
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 59,07234 59,07234
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 59,20714 59,20714
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 59,82025 59,82025
Adana Şehir Hastanesi Tıbbi Patoloji Genel 2 2 0 60,11305 60,80441
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 60,28676 60,28676
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 60,47494 60,47494
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 60,52959 60,52959
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 60,67398 60,67398
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 60,85713 60,85713
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 61,13047 61,13047
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 61,15124 61,15124
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 61,25974 61,25974
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 61,42807 61,42807
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 61,5004 61,5004
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 61,59292 61,59292
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 61,67237 61,67237
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 61,69448 61,69448
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 61,84608 61,84608
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 61,91899 61,91899
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 61,9386 61,9386
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 61,99837 61,99837
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 62,00018 62,00018
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 62,01531 62,01531
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 62,16271 62,16271
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 62,38856 62,38856
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 62,6423 62,6423
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 62,66133 62,66133
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 62,73366 62,73366
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Tıbbi Patoloji Genel 2 2 0 62,82908 64,82106
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 63,08224 63,08224
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 63,18362 63,18362
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 63,4132 63,4132
Kayseri Şehir Hastanesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 63,42733 63,42733
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 63,64665 63,64665
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 63,81803 63,81803
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 63,85886 63,85886
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 63,93786 63,93786
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 64,22123 64,22123
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 64,35456 64,35456
Ankara Etlik Şehir Hastanesi Tıbbi Patoloji Genel 2 2 0 64,50517 68,21132
İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 65,02514 65,02514
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 65,06445 65,06445
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 65,45448 65,45448
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 65,80596 65,80596
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 65,80712 65,80712
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 65,82673 65,82673
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 66,09754 66,09754
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 66,45139 66,45139
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 68,04589 68,04589
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Tıbbi Patoloji Genel 2 2 0 68,72908 70,77304
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 68,7453 68,7453
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 69,71545 69,71545
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Yabancı Uyruk 1 0 1 -- --
Tıbbi Patoloji TUS taban puanları Tıbbi Patoloji TUS yerleştirme sonuçları Tıbbi Patoloji TUS en düşük puanlar Tıbbi Patoloji TUS baraj puanı Tıbbi Patoloji uzmanları ne iş yapar Tıbbi Patoloji nedir? Tıbbi Patoloji TUS kontenjanları Tıbbi Patoloji TUS branş taban puanları Tıbbi Patoloji TUS yerleştirme puanları Tıbbi Patoloji TUS başarı puanları Tıbbi Patoloji TUS tercih puanları Tıbbi Patoloji TUS sıralama puanları Tıbbi Patoloji TUS geçen dönem taban puanları Tıbbi Patoloji TUS başarı sıralaması
Yorum Formu
captcha