wikipuan

Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Tıbbi Farmakoloji TUS Taban Puanları 2023/1. Dönem

Tıbbi Farmakoloji TUS Taban Puanları 2023/1. Dönem


Tıbbi Farmakoloji TUS Taban Puanları

Tıbbi Farmakoloji uzmanlığı, ilaçların etkileşimlerini, etki mekanizmalarını, kullanımı ve etkilerini inceleyen bir tıp dalıdır. Tıbbi Farmakoloji uzmanları, ilaçların vücut üzerindeki etkilerini anlamak için ilaçların kimyasal yapılarını, farmakokinetik özelliklerini (emilim, dağılım, metabolizma ve atılım) ve farmakodinamik özelliklerini (etki mekanizmaları) incelerler.

Tıbbi Farmakoloji uzmanları, ilaçların nasıl çalıştığını, etkilerini, yan etkilerini ve etkileşimlerini değerlendirir. İlaçların dozları, uygun kullanım endikasyonları, kontrendikasyonlar ve yan etkiler konusunda bilimsel temellere dayalı önerilerde bulunurlar. Ayrıca, ilaçların farklı hastalıklar üzerindeki etkilerini inceleyerek, ilaç tedavisinin etkinliğini ve güvenilirliğini değerlendirirler.

Tıbbi Farmakoloji uzmanlığı, ilaçların araştırılması, geliştirilmesi, güvenlilik ve etkililik çalışmaları, ilaç etkileşimleri, ilaç yan etkileri, ilaç kullanımı ve ilaç politikaları gibi alanlarda da çalışmalar yapar. Bu uzmanlar, ilaçların yeni keşiflerini ve gelişmelerini takip eder, ilaçlar hakkında bilimsel araştırmalar yapar ve ilaçla ilgili bilgileri tıp camiasıyla paylaşır.

Tıbbi Farmakoloji uzmanları, hastalıkların farmakoterapisi (ilaç tedavisi) konusunda diğer tıp uzmanlarına danışmanlık yaparlar. Ayrıca, ilaçların toksikolojisi ve ilaçların kullanımıyla ilgili zehirlenme durumları gibi acil durumlarla ilgili müdahalelerde de rol alırlar.

Tıbbi Farmakoloji Uzamanlığı  için Tıpta uzmanlık eğitim süresi 4 yıldır

Kurum Alan Kontenjan Türü Kontenjan Yerlesen Boş Kontenjan Taban Puan Tavan Puan
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Genel 1 1 0 60,04249 60,04249
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Genel 1 1 0 60,85826 60,85826
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Genel 1 1 0 61,54574 61,54574
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Genel 1 1 0 62,19269 62,19269
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi (ANKARA) Tıbbi Farmakoloji Genel 1 1 0 62,5908 62,5908
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Genel 1 1 0 62,97704 62,97704
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Genel 1 1 0 64,25457 64,25457
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Genel 1 1 0 64,57406 64,57406
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Genel 1 1 0 65,2818 65,2818
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Genel 1 1 0 65,66146 65,66146
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Yabancı Uyruk 1 0 1 -- --
Tıbbi Farmakoloji TUS en düşük puanlar Tıbbi Farmakoloji TUS başarı puanları Tıbbi Farmakoloji TUS tercih puanları Tıbbi Farmakoloji TUS sıralama puanları Tıbbi Farmakoloji TUS taban puanları Tıbbi Farmakoloji TUS yerleştirme puanları Tıbbi Farmakoloji TUS baraj puanı Tıbbi Farmakoloji TUS yerleştirme sonuçları Tıbbi Farmakoloji TUS başarı sıralaması Tıbbi Farmakoloji TUS geçen dönem taban puanları Tıbbi Farmakoloji TUS branş taban puanları Tıbbi Farmakoloji uzmanları ne iş yapar Tıbbi Farmakoloji nedir? Tıbbi Farmakoloji TUS kontenjanları
Yorum Formu
captcha