wikipuan

Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

7332, 7333, 7334, 7335 Nitelik Kodları Nedir?


KPSS Atama Tercihlerinde Kullanılan Nitelik Kodları, kamu kurum ve kuruluşlarının personel alım süreçlerinde adayların eğitim düzeyi, mezun oldukları alan, yabancı dil bilgisi, askerlik durumu, sahip oldukları sertifikalar gibi çeşitli kriterleri ifade eden standart birleşik kod sistemidir.

Adaylar, tercihlerini yaparken nitelik kodlarına dikkat etmelidir çünkü her bir kadro veya pozisyon için belirlenen niteliklere uygun olmak, atanabilme şartıdır. Nitelik kodları, adayların başvurdukları alandaki istenilen özellikleri ve yetkinlikleri anlamalarına yardımcı olur. Eğer aday, tercih ettiği kadro veya pozisyon için belirlenen niteliklere sahip değilse, o alanda atanamaz.

İşte bazı özel koşulları belirten 7332, 7333, 7334, 7335 nitelik kodları ve anlamları:

7332 Nitelik Kodu: Bu nitelik kodu, Dil ve Konuşma Terapisti pozisyonlarına başvuruda bulunacak adayların gereken eğitim ve nitelikleri belirtir. Bu pozisyona başvuru yapacak adayların aşağıdaki kriterlerden birine uymaları beklenmektedir:

Lisans Eğitimi: Adayların, dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi almış olmaları gerekmektedir. Bu eğitimi, ilgili fakülte veya yüksekokullardan başarıyla tamamlamış olmaları beklenir.

Yüksek Lisans veya Doktora: Adayların, dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimleri dışında bir lisansüstü eğitim yapmış olmaları durumunda, dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmaları gerekmektedir.

Eşdeğerlik Belgesi: Adaylar, lisans veya lisansüstü eğitimlerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından dil ve konuşma terapisi alanlarıyla eşdeğer olduğunu gösteren bir belgeye sahip olmalıdırlar.

7333 Nitelik Kodu: Bu nitelik kodu, Odyolog pozisyonlarına başvuruda bulunacak adayların gereken eğitim ve nitelikleri belirtir. Başvuru yapabilmek için adayların aşağıdaki kriterlerden birine uygun olmaları beklenmektedir:

Lisans Eğitimi: Adayların, odyoloji alanında lisans eğitimi almış olmaları gerekmektedir. Bu eğitimi, ilgili fakülte veya yüksekokullardan başarıyla tamamlamış olmaları beklenir.

Yüksek Lisans veya Doktora: Adayların, odyoloji alanında lisans eğitimleri dışında bir lisansüstü eğitim yapmış olmaları durumunda, odyoloji yüksek lisansı veya doktorası derecesine sahip olmaları gerekmektedir.

Eşdeğerlik Belgesi: Adaylar, lisans veya lisansüstü eğitimlerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından odyoloji alanlarıyla eşdeğer olduğunu gösteren bir belgeye sahip olmalıdırlar.

7334 Nitelik Kodu: Bu nitelik kodu, Perfüzyonist pozisyonlarına başvuruda bulunacak adayların gereken eğitim ve nitelikleri belirtir. Başvuru yapabilmek için adayların aşağıdaki kriterlerden birine uygun olmaları beklenmektedir:

Lisans Eğitimi: Adayların, perfüzyon alanında lisans eğitimi almış olmaları gerekmektedir. Bu eğitimi, ilgili fakülte veya yüksekokullardan başarıyla tamamlamış olmaları beklenir.

Yüksek Lisans: Adayların, perfüzyon alanında lisans eğitimleri dışında bir lisansüstü eğitim yapmış olmaları durumunda, perfüzyon alanında yüksek lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir.

Eşdeğerlik Belgesi: Adaylar, lisans veya lisansüstü eğitimlerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından perfüzyon alanlarıyla eşdeğer olduğunu gösteren bir belgeye sahip olmalıdırlar.

7335 Nitelik Kodu: Bu nitelik kodu, Sağlık Fizikçisi pozisyonlarına başvuruda bulunacak adayların gereken eğitim ve nitelikleri belirtir. Başvuru yapabilmek için adayların aşağıdaki kriterlerden birine  uygun olmaları beklenmektedir:

Lisans Eğitimi: Adayların, fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği gibi ilgili alanlarda lisans eğitimi almış olmaları gerekmektedir.

Yüksek Lisans: Adayların, lisans eğitimleri üzerine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği dallarından birinde yüksek lisans derecesine sahip olmaları beklenir.

Eşdeğerlik Belgesi: Adaylar, lisans veya lisansüstü eğitimlerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ilgili alanlarda eşdeğer olduğunu gösteren bir belgeye sahip olmalıdırlar.

Özetle, nitelik kodları, adayların atanmak istedikleri kadro veya pozisyonlara uygunluklarını belirlemede kilit bir rol oynar ve adayların tercihlerini doğru bir şekilde yapmalarını sağlar. Bu nedenle adaylar, KPSS tercih sürecinde nitelik kodlarını özenle inceleyerek, kariyer hedeflerine uygun seçimler yapmalıdır.

7333 7332 kpss atama kodları Nitelik Kodları Nedir 7334 kpss nitelik kodları 7335 nitelik koları ne işe yarar ne anlama geliyor
Yorum Formu
captcha