wikipuan

Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Nedir? Kayıt Olma Yolları Nelerdir? Nitelik olarak Örgün Eğitimden Farklı mı?


Açıköğretim Fakültesi: Eğitimin Sınırlarını Kaldıran Bir Yol

Geleneksel eğitim modellerinin dışında bir öğrenme deneyimi sunan Açıköğretim Fakültesi (AÖF), öğrencilere fırsat eşitliği, esneklik ve bilgiye kolay erişim imkanları sunan bir eğitim modelidir. Bu benzersiz öğrenme platformu, öğrenci merkezli yaklaşımı, coğrafi engelleri ortadan kaldırması, çalışan bireylere öğrenimlerine devam etme imkanı tanıması ve daha birçok avantajıyla dikkat çekiyor.

Esneklik ve Öğrenci Merkezlilik

AÖF, öğrencilere kendi öğrenme hızlarında ilerleme imkanı sağlayarak esnek bir eğitim ortamı sunar. Geleneksel sınıflara bağlı kalmadan, istenilen zaman ve yerde dersleri izleme olanağı, öğrencilerin kişisel ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun bir öğrenme süreci oluşturmalarına imkan tanır.

Fırsat Eşitliği ve Engelli Dostu

AÖF, fırsat eşitliği sağlayarak herkesin eğitim alma hakkına erişimini kolaylaştırır. Ayrıca, fiziksel engelli bireylere öğrenim olanağı sunarak, eğitimde adaletin ve inclusiveness'in bir simgesi haline gelir.

 Coğrafi Engellerin Ortadan Kaldırılması

Geleneksel eğitimde coğrafi engeller bazen öğrencilerin eğitim almalarını zorlaştırabilir. AÖF, internet erişimi olan herhangi bir yerden ulaşılabilir olması sayesinde coğrafi sınırları ortadan kaldırır ve öğrencilere her yerde eğitim alma şansı tanır.

Çalışan Bireylere İdeal Bir Çözüm

AÖF, çalışan bireylerin öğrenimlerine devam etmelerine olanak tanır. Esnek programları ve uzaktan erişim imkanları, iş hayatında aktif olan bireylerin kariyerlerini geliştirmelerine olanak sağlar.

Teknolojik İmkanlar ve Etkileşimli Öğrenme

AÖF, öğrencilerine modern teknoloji araçları ile etkileşimli bir öğrenme deneyimi sunar. Online platformlar aracılığıyla öğrenciler, öğretim elemanlarıyla etkileşimde bulunabilir, sorular sorabilir ve tartışmalara katılabilir.

Açıköğretim Fakültesi, eğitimde çağdaş bir yaklaşımı temsil eder. Herkesin eğitim hakkına erişimini kolaylaştırarak, eğitim dünyasında çeşitliliği ve esnekliği destekler. Bu sayede, bireyler kendi potansiyellerini keşfetme ve geliştirme fırsatı bulurlar. AÖF, geleceğin eğitim trendlerine öncülük eden bir model olarak, öğrencilerine sadece bilgi değil, aynı zamanda özgürlük ve esneklik de sunmaktadır.

Kaç Üniversitede Açıköğretim Fakültesi Var?

Üniversite

Bulunduğu İl

Eğitim Sistemi

Kuruluş Yılı

Anadolu Üniversitesi

Eskişehir

Açık Öğretim

1982

İstanbul Üniversitesi

İstanbul

Uzaktan Eğitim ve Açık Öğretim

2009-2011

Atatürk Üniversitesi

Erzurum

Açık Öğretim

2010

Ankara Üniversitesi

Ankara

Uzaktan Eğitim ve Açık Öğretim

2020

Açıköğretim Fakültesinde Kayıt Olma Yolları

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim Fakültelerinin önlisans ve lisans programlarına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır.

Açıköğretim Fakültesine YKS İle Kayıt

Açıköğretim Fakülteleri, Merkezi Açıköğretim Sistemi üzerinden öğrenci kabul etmektedir. Yeni kayıt için en az lise veya denk okul mezunu olanlar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) aracılığıyla bu programlara başvurabilirler. Ön lisans programları için Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı, lisans programları için ise ilgili puan türünde (SAY, SÖZ, EA) sınav puanı gereklidir. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) tercih işlemleri sonucunda kontenjan dahilinde bir programa yerleşen adaylar, kayıt hakkı elde ederler.

Açıköğretim Fakültesine DGS ile AÖF Kayıt

 Dikey Geçiş Sınavı İle Açıköğretim Fakültelerii Açıköğretim Sistemi üzerinden öğrenci kabul etmektedir.
"Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programı mezunlarından lisans öğrenimine devam etmek isteyenler dikey geçişle kayıt yaptırabilmektedirler.

Açıköğretim Fakültesine Yatay Geçiş ile Kayıt

Öğrenciler Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geciş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans ve lisans programlarına yatay geciş yapabilirler.  

Açıköğretim Fakültesine İkinci Üniversite Kapsamında Kayıt

Bir üniversiteden mezun ya da halen okumakta olanların herhangi bir sınava girmeden Açık öğretim Programlarına kayıt yaptırabilmekteler

Açık Öğretim ve Örgün Eğitimin Farkı Nedir?

Açık öğretim ve örgün eğitim, farklı öğrenme modellerini temsil eden iki ana eğitim sistemidir. İşte bu iki sistem arasındaki temel farklar:

Katılım ve Mekan:

Örgün Eğitim: Geleneksel sınıf ortamında gerçekleşir. Öğrenciler belirli bir fiziksel mekanda, genellikle bir kampüs veya okul binasında derslere katılır.
Açık Öğretim: Katılımcılar, kendi seçtikleri yer ve zamanda dersleri izleyebilir. Eğitim, genellikle online platformlar aracılığıyla sanal ortamda gerçekleşir.

Esneklik:

Örgün Eğitim: Belirli bir takvim ve programa bağlı olarak ilerler. Ders saatleri genellikle belirlenmiş zamanlarda yapılır.
Açık Öğretim: Esnek bir program sunar. Öğrenciler, kendi hızlarında ve uygun oldukları zamanlarda dersleri takip edebilir.

Öğrenci Kitlesi:

Örgün Eğitim: Genellikle daha genç öğrencilere hitap eder. Lisans ve lisansüstü düzeydeki eğitim programlarına odaklanabilir.
Açık Öğretim: Geniş bir öğrenci kitlesine hitap eder. Çalışanlar, uzaktan eğitim arayanlar, iş ve aile sorumlulukları olanlar gibi çeşitli profillerden öğrencilere eğitim imkanı sağlar.

İnteraktiflik:

Örgün Eğitim: Sınıf içi etkileşim ve öğrenci-öğretmen ilişkisi daha yoğundur.
Açık Öğretim: Daha çok öğrenci merkezli, online platformlarda interaktif materyallerle desteklenen bir yapıya sahiptir. Ancak, yüzyüze etkileşim daha sınırlı olabilir.

İlerleme Hızı:

Örgün Eğitim: Belli bir müfredat ve takvim üzerinde ilerler. Tüm öğrenciler, aynı hızda öğrenirler.
Açık Öğretim: Öğrenciler, kendi hızlarında çalışabilirler. Bir konuyu anlamadan önce daha fazla zaman harcayabilir veya ilerlemeyi tercih edebilirler.

Her iki eğitim modelinin kendi avantajları ve dezavantajları vardır. Öğrencilerin tercihleri, yaşam tarzları ve hedefleri, hangi eğitim modelinin daha uygun olduğunu belirlemede önemli rol oynar.

AÖF Mezunlarının Diploması ile Örgün Eğitim Mezunlarınını Diploması Nitelik Bakımında Farkılı mı?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ve örgün eğitimden mezun olmak arasında diploma nitelikleri açısından genelde bir fark bulunmamaktadır. Her iki eğitim şekli de Türkiye'de yükseköğrenim sistemine tabi olarak, yükseköğretim kurumlarından alınan resmi bir diplomayla sonuçlanır. Bu diplomalar, Türkiye'de ve birçok ülkede kabul edilen yükseköğrenim belgeleridir.

Her iki diploma aynı imkanlara ulaştırır

Kamu kurumlarında işe başvurma
Lisansüstü eğitim yapma
Unvan alma

Ancak, iş dünyasında veya bazı özel sektör kuruluşlarında, bireyin eğitim aldığı kurumun prestiji ve tanınırlığı önemli olabilir. Bu nedenle, mezuniyet diplomasının yanı sıra hangi üniversiteden mezun olduğunuz, çalıştığınız sektör ve pozisyona bağlı olarak değerlendirilebilir.

AÖF, uzaktan eğitim modeliyle öğrenim sağlayan bir kurum olduğu için, bazı durumlarda bireyin işveren veya diğer kuruluşlar tarafından daha dikkatli değerlendirilmesi gerekebilir. Ancak, genel olarak bu durumlar işin niteliğine, sektöre ve çalışanın yeteneklerine bağlı olarak değişebilir.

Sonuç olarak, AÖF'den mezun olmak ve örgün eğitimden mezun olmak arasında nitelik açısından büyük bir fark olmamakla birlikte, mezun olduğunuz alandaki deneyim, yetenek ve başarılarınız iş hayatında daha etkili olabilir.
Her iki diploma da size aynı haklara sahiptir:

 

aöf açıköğretim kayıt yolları
Yorum Formu
captcha