Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

7300, 7301, 7302, 7303,7307,7322 Nitelik Kodları Nedir?


KPSS atama tercihlerinde kullanılan nitelik kodları, kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımlarında adaylarda aradıkları özellikleri belirleyen kodlardır. Bu kodlar, adayların eğitim düzeyi, mezun oldukları program, yabancı dil bilgisi, askerlik durumu, sahip oldukları sertifikalar gibi çeşitli kriterleri ifade eder.

Adaylar, tercihlerini yaparken bu nitelik kodlarına dikkat etmelidir çünkü her kadro ve pozisyon için belirlenen nitelik kodlarına sahip olmak gereklidir. Eğer aday, tercih ettiği kadro veya pozisyon için istenen niteliklere sahip değilse, o kadro veya pozisyon için atanamaz. Bu nedenle adaylar, tercih edecekleri alanların nitelik kodlarını dikkatlice incelemeli ve uygun niteliklere sahip olduklarından emin olmalıdır.

Özetle, nitelik kodları, adayların atanmak istedikleri kadro veya pozisyonlara uygunluklarını belirlemede kilit bir rol oynar ve adayların tercihlerini doğru bir şekilde yapmalarını sağlar.

İşte bazı özel koşulları belirten nitelik kodları ve anlamları:

7300 nitelik kodu nedir? 7301 nitelik kodu nedir? 7302 nitelik kodu nedir? 7303 nitelik kodu nedir? 7307 nitelik kodu nedir? 7322 nitelik kodu nedir?

7300 nitelik kodu: Karşısında bu kod bulunanan kadroya atanacakların vardiya sistemi ile çalışacakları anlamına gelmektedir, vardiya sitemine uygun olmayanlar veya vardiya sistemi ile çalışmak istemeyenler bu koşulu dikkate almaları gerekmektedir.

7301 nitelik kodu: Programcı” kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların, Bilgisayar Programcılığı eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olmaları veya diğer fakülte veya yüksekokullardan mezun olanların, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış Bilgisayar Programcısı Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

7302 nitelik kodu: 18.07.1997 tarihli ve 23053 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerle 2016 yılı itibarıyla yeni bir sürücü belgesi sistemi başlatılmıştır. Bu değişiklikle, önceki tarihlerde alınmış ve römork kullanma yetkisi veren sürücü belgelerinin, yeni sınıf sürücü belgeleri ile değiştirilirken ilave olarak "E" ibaresi eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, B sınıfı sürücü belgesi istenen kadroları BE sınıfı sürücü belgesine sahip olanların, C sınıfı sürücü belgesi istenen kadroları CE sınıfı sürücü belgesine sahip olanların, D sınıfı sürücü belgesi istenen kadroları DE sınıfı sürücü belgesine sahip olanların, D1 sınıfı sürücü belgesi istenen kadroları D1E sınıfı sürücü belgesine sahip olanların tercih yapabileceği belirtilmektedir.

Ayrıca, eski sürücü belgelerinin 31/12/2024 tarihine kadar yeni sürücü belgeleri ile değiştirilebileceği ve eski sürücü belgelerinin geçerliliğinin devam ettiği vurgulanmıştır.

7303 nitelik kodu; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10. maddesine göre Silahlı Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda çalışacak adayların karşılaması gereken şartlar

18 yaşını doldurmuş olmak (Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi için).

Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır; soruşturma sonucu olumlu olanlara, 14. maddeye göre özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla valilikçe çalışma izni verilir.

Silahsız özel güvenlik görevlileri için sadece arşiv araştırması yapılır.

Silahlı görev yapacak özel güvenlik görevlilerinin 21 yaşın üzerinde olması ve 6136 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sağlık kurulu raporu almış olmaları şarttır.

Kamu kurum ve kuruluşlarına atanacakların, ÖSYM tarafından yerleştirilmelerini müteakip valiliklerce yapılacak güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması olumlu sonuçlandıktan sonra ilgili kurumlarca atamaları yapılacaktır.

7307 nitelik kodu: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından ARFF Memuru (İtfaiyeci) pozisyonuna tercih edecek adayların taşıması gereken şartlar şunlardır:

En az 1.65 metre boyunda olmak.

Boy uzunluğunun son iki rakamından en fazla 10 kilo fazla veya 15 kilo eksik ağırlıkta olmak (Tartma ve ölçme aç karnına ve çıplak ayakla yapılacaktır).

Astım, bronşit, nefes darlığı, epilepsi, renk körlüğü, kekemelik, sağırlık, ileri derecede görme bozukluğu gibi biyolojik rahatsızlıklardan muaf olmak.

Aşırı psikolojik duyarlılık, heyecan, davranış bozuklukları, kapalı alan korkusu, yükseklik korkusu, karanlık korkusu, kan tutması gibi psikolojik ve sinirsel rahatsızlıklardan herhangi birine sahip olmamak.

Sağlık Kurulu Raporu ile yurdun her yerinde ARFF (Hava Alanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele) Memuru olarak görev yapabileceğine dair tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanesinden rapor almış olmak.

7322 nitelik kodu: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü pozisyonlarında istihdam edilecek personelin tümü atandıkları işyerinde en az dört (4) yıl süre ile görev yapmadan isteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunamayacak olup adayların tercih yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

7301 nedir? 7300 nedir? 7303 7322 nitelik 7302 kodu 7307
Yorum Formu
captcha

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.