wikipuan

Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Orman Muhafaza Memuru Kimdir? Nasıl Olunur? Ne İş Yapar?


Orman Muhafaza Memuru Kimdir?

"Orman Muhafaza Memuru" genellikle orman alanlarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi için görev yapan bir kamu görevlisini ifade eder. Bu memurlar genellikle Orman Genel Müdürlüğü gibi orman yönetiminden sorumlu devlet kurumlarında çalışırlar.

Orman muhafaza memurları, orman yangınlarına müdahale etmek, kaçak ağaç kesimi ve ormansızlaşma gibi sorunları önlemek, biyoçeşitliliği korumak, avcılığı denetlemek gibi çeşitli görevleri yerine getirirler. Ayrıca ormanların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi için planlama, izleme ve denetim faaliyetlerinde bulunabilirler.

Orman Muhafaza Memurunun Görevleri Nelerdir?

Orman muhafaza memurlarının görevleri, genellikle ormanların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi, korunması ve ormansızlaşmayı önlemektir. Ancak bu görevler ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye değişebilir. İşte genel olarak orman muhafaza memurlarının yürüttüğü görevler:

Ormancılık Planlaması: Orman muhafaza memurları, ormanların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi için planlar yaparlar. Bu planlar, orman kaynaklarının etkili bir şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlamayı amaçlar.

Yangın Kontrolü ve Müdahale: Orman muhafaza memurları, orman yangınlarını önlemek için önleyici tedbirler alır ve yangın müdahale ekiplerini yönetirler. Yangın çıktığında hızlı ve etkili bir şekilde müdahale ederler.

Kaçak Ağaç Kesimi ve Ormansızlaşma Kontrolü: Kaçak ağaç kesimi ve ormansızlaşmayı önlemek adına denetimler yaparlar. Yasal olmayan ağaç kesimiyle mücadele eder ve ormansızlaşmanın önüne geçmeye çalışırlar.

Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik: Orman muhafaza memurları, doğa koruma önlemleri alarak biyoçeşitliliği koruma görevini üstlenirler. Endemik türlerin ve habitatların korunması için çaba sarf ederler.

Avcılık Denetimi: Avcılık faaliyetlerini düzenler ve denetlerler. Yasalara uygun avcılığı teşvik eder ve kaçak avcılığı önlemeye çalışırlar.

Eğitim ve Bilinçlendirme: Toplumu orman kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim programları düzenlerler.

Orman Yol ve Altyapı Planlaması: Ormanlarda kullanılan yolların ve altyapının planlanması, inşası ve bakımı gibi görevleri yürütürler.

Raporlama ve İzleme: Orman muhafaza memurları, ormanlardaki değişimleri izler ve raporlar hazırlarlar. Bu raporlar, orman sağlığı ve yönetimi konusunda karar alıcılara bilgi sağlar.

Orman Muhafaza Memuru Çalışma Ortamı:

Orman muhafaza memurları genellikle sahada çalışırlar ve bu, doğrudan ormanlar, milli parklar ve korunan doğal alanlar gibi çevresel alanlarda faaliyet göstermelerini gerektirir. Düzensiz çalışma saatleri, acil durumlar, yangınlar veya diğer doğal afetlere hızlı ve etkili müdahale gerektiren durumlar nedeniyle ortaya çıkabilir. Saha çalışmaları sıklıkla fiziksel aktiviteyi içerir; orman içinde dolaşmak, arazi incelemeleri yapmak ve gerektiğinde yangın söndürme operasyonlarına katılmak gibi faaliyetler, fiziksel dayanıklılık gerektirebilir. Orman muhafaza memurları, çeşitli iklim koşullarına adapte olabilmeli ve genellikle ekip içinde çalışarak yangın müdahale ekipleri, ormancılık uzmanları ve diğer doğa koruma profesyonelleri ile işbirliği yapmalıdırlar

Orman Muhafaza Memuru KPSS Puanı İle Atanma Yolu:

  • İlgili bölümlerden birinden den mezun olmak
  • Kamu personeli seçme sınavına (KPSS) girmek
  • KPSS'den yeterli puan almak: Yerleştirme işlemlerinde, ön lisans mezunları için KPSSP93 puanı kullanılacaktır. Adayların tercih yapabilmesi için ilgili puan türünden en az 50 puan almış olması gerekmektedir.
  • Kamu kurumlarının açtığı Orman Muhafaza Memuru kadrolarına başvurmak

KPSS atamalarında ön lisans düzeyi Orman Muhafaza Memuru kadrosu için genellikle mezuniyet alanı kodları 3149, 3153, özel koşul kodları ise 7252 ve 7300’dır Bu kodların anlamı ise şöyledir

3149 nitelik kodu; Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Ormancılık ve Orman Ürünleri önlisans programlarının birinden mezun olan adaylar, 7252 ve 7300 nitelik kodlarını karşılamak koşulu ile Orman Muhafaza Memuru kadroları için tercih verebilirler anlamındadır.

Aynı şekilde 3153 nitelik kodu Av ve Yaban Hayatı, Avcılık ve Yaban Hayatı önlisans programlarının birinden mezun olan adayların 7252 ve 7300 nitelik kodlarını karşılamak koşulu ile Orman Muhafaza Memuru kadroları için tercih verebilirler anlamındadır.

7252 nitelik kodu: Tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarından "Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir." ibareli sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

7300 nitelik kodu: Bu kadro/pozisyona atananlara vardiya sistemi uygulanmaktadır. Tercihleri arasında yer verecek adayların bu detaya dikkat etmesi gerekmektedir.

Orman Muhafaza Memurluğu Kimler İçin Uygundur?

Orman muhafaza memurluğu, doğa ve orman alanlarının sürdürülebilir bir şekilde korunması ve yönetilmesine katkıda bulunmayı hedefleyen bireyler için uygundur. Fiziksel dayanıklılığa sahip, açık hava çalışmalarına ilgi duyan, iklim koşullarına uyum sağlayabilen ve ekip çalışmasına yatkın olan kişiler, orman muhafaza memurluğu görevini yerine getirmek için uygun adaylardır. Ayrıca doğa sevgisi, çevre bilinci ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı konularına duyarlılık, bu meslekte başarılı olmak için önemli özellikler arasında yer alır.

ne iş yapar 3153 7300 nitelik kodu tarım ve orman bakanlığı orman muhafaza memuru kimdir kpss ile atanma yolları 7252 nitelik kodu 3149 nitelik kodu
Yorum Formu
captcha